11. Справедливостта

11. Справедливостта

Права позиция:

Направи каквото е редно, каквото е правилно. Картата показва, че е дошло време за отсъждане и получаване на заслуженото. Понякога Съдбата сама раздава правосъдие – според заслугите, които имаме и делата, които сме сторили. Нужда от ред и баланс. Следване на божествените правила.

Обърната позиция:

В обърната позиция картата говори за липса на ред, неспазване на законите – човешки и божествени. Преднамереност и следване сляпо на правилата, без оглед дали е в хармония със ситуацията. Липса на отговорност.

Ситуация:

Срещи с хора на закона, съдебни дела. Консултанти. Картата се появява, когато е нужно да намерим баланс и да отсъдим правилно. Да вземем решение след претегляне на „За“ и „Против“. Всеки получава заслуженото си.

Астрологично съответствие:

Везни