7. Колесницата

7. Колесницата

Права позиция:

Мотивация и хъс за успех. Триумф. Нужда да поемем по своя път. Умело ръководене на група от хора. Осъзнаване на собствените възможности. Успешната развръзка зависи от обединяването с други хора, а не работа против тях. Преодоляване на проблеми след тяхното осъзнаване и приемане. Път между изкушения, път в средата – намиране на баланс.

Обърната позиция:

Дребни спорове, които могат да се превърнат в голям проблем. Грешна посока. Прекаляване в мислите за себе си. Пречки, препятствия по пътя. Липса на яснота за собствените възможности. Поражение.

Ситуация:

Срещи с хора, които пътуват, с войнствен дух и желание за успех. Амбициозни личности. Необходимост от ясна стратегия, която да води до успех и придвижване напред.

Астрологично съответствие:

Рак