Колодата Ленорман съдържа 36 номерирани карти. Всяка карта има водещо изображение – примерно „Щъркел“. Има и вторични изображения, които съответстват на някои от обикновените карти за игра – от шестица до десетка, както и Вале, Дама, Поп, Асо от всяка боя. По тази причина е възможно да се използват за гадаене и обикновени карти за игра. Стига човек да знае съответствието в колодата Ленорман.

Картите Ленорман са безкрайно различни от Таро. При гадаене с тях се използват специфични комбинации.  И се гледат не само значенията на картите, а и по какъв начин си взаимодействат с останалите карти.

Тази колода карти работи с по-простички и директни асоциации от Таро. Простотата при работа с тях дава повече яснота и конкретни отговори. При използването на Таро има възможност да се правят разнопосочни асоциации, да се гледат картинките, специфичните символи – Таро могат да бъдат „бездънни“ на знаци, асоциации, символи. При Ленорман това не е така. Тук значенията са конкретни. Изображенията днес и в минало време носят едни и същи послания. Това е много директен начин за гадаене.

В картите Таро може да се избират различни сигнификатори, според усещането си. Може да се избере за сигнификатор Крал Чаши. Или Отшелникът.

При Ленорман сигнификаторите са точни и по-категорични – мъж, жена. В някои колоди Ленорман може да има допълнителни карти за мъж и жена, които са помощни при въпроси, които са свързани с еднополови сигнификатори.

Ленорман картите се четат по двойки, тройки – гледат се околните карти, а не като отделни карти. Това също е интересна разлика с Таро. При Ленорман картите образуват „изречения“, когато са в различни комбинации. И те са съставна част на гадаенето.

В описанието на картите съм си позволила да напиша и асоциации на картите. Които са съобразени донякъде и с времето, в което живеем – по-модерно, на новите технологии. Едно от трудните неща за мен като гадател и търсещ човек, то е било да намеря допирна точка на съвременния живот с този, който са имали хората преди нас. И да открия съответствията. По тази причина съм си позволила да споделя наблюденията си във връзка със значенията на картите в наше време.

Позволих си и за всяка карта да избера една ключова дума.