Мили приятели, в тази секция ще споделя повече относно начина си на работа и видовете консултации, които може да поръчате.

Астрологичната консултация не е залог за изчезване на нашите проблеми с магическа пръчица. Астрологията не е врачуване, нито гледане. Това е точна и древна наука. Всичко значимо за нас е „записано“ в момента на нашето раждане. По тази причина е от изключителна важност клиент да знае свой час на раждане. Час на раждане може да се открие с помощ на астрологията. Или да бъде потърсен в служба Есграон в общината по местоживеене.

Консултациите с мен се провеждат след предварителна уговорка. Може да ме откриете чрез контактната форма, в моята фейсбук страничка Emma и картите. Или на електронна поща: emmanuelle@mail.bg

Всяка консултация се провежда в реално време чрез разговор по телефон, скайп, вайбър. Консултациите са от порядъка на час и половина. И се записват на аудио файл, който ще бъде изпратен за изтегляне в кратък срок след нашия разговор.

В моята работа аз често използвам новооткрити планети и малки астероиди, които ми дават възможност за по-дълбок прочит на рождената карта. Хирон, Седна, Церес, Ерис, Прозерпина, Карма, Палада, Юнона, Лилит, Селена често присъстват в моите анализи. За мен стана невъзможно да използвам астрологията, ако не включвам своите наблюдения за изброените планети, астероиди, фиктивни точки, които отварят нов и вълнуващ път към душата на човек и неговите уроци. Каквато всъщност е целта на астрологията – да открием път към себе си, за да се справяме по-лесно с уроците, които са зададени за нас още в мига на нашето раждане.

От мен може да очаквате астрологични анализи, които съответстват на класическите „норми“ в консултирането с астролог. И нови и по-различни услуги, които са свързани с астропсихологията и кармичната астрология. Доверието между мен и клиент е важен момент в консултациите, които провеждам. Вашите данни, споделени събития, емоции, преживявания няма да бъдат разпространявани и използване за други цели.

 

Анализ на рождена карта

Рождената карта е най-важната карта и за мен тази услуга е от първостепенно значение. В момент на нашето раждане е закодирано всичко важно, което ще се появи в живота ни. Какъв е наш характер, темперамент, в кои сфери бихме имали най-добро развитие, кои са основните предизвикателства, с които ще се срещаме, какви са уроците ни и наш капацитет за развитие. Рождената карта е базисна. Всички останали анализи се крепят на тази моментна „снимка“ на разположение на планетки и звезди в точния час на нашето раждане. Анализ на рожден хороскоп може да помогне на индивид във вземането на важни решения за своето развитие – в духовен и материален аспект.

 

Анализ на прогнозен хороскоп

В работата си използвам различни прогнозни карти, които ми дават насока в какъв период се намира индивид. Текущите планетни влияния са предпоставка за развитие в различните сфери в нашия живот. Възможните събития, с които ще се срещаме по пътя си, могат да бъдат по-лесно преодолими, по-трудно преодолими – в зависимост от динамиката в конкретен момент. Анализ на прогнозен хороскоп може да помогне за вземане на важни решения по какъв конкретен начин да се справяме с възможностите, които се предоставят. Астрологът не може да вземе решение вместо вас. Астрологията не е врачуване. Отговорността за промените е само във ваши ръце. И в мои, но до степента, в която аз съм предала правилно посланията на звезди и планети.

 

Анализ на партньорски хороскоп

Този вид услуга по-често се използва в името на любовните теми. Но може да даде насока за развитие на всеки вид партньорство или общуване – между родители и деца, работодатели и работници, приятели.

При анализ на партньорски хороскоп, който е свързан с любовна тематика, аз разглеждам картите на двамата партньори отделно. Правя кратък анализ на техните индивидуални предпочитания, разбирания и предпоставки за любовни отношения. Рождената карта винаги е базисна и всичко важно е записано там. След този кратък анализ на заложеното в рождената карта, правя анализ на текущ период и какви са предпоставките за развитие на любовните въпроси. Едва тогава правя анализ на съвместимостта между партньорите, което дава насока в кои сфери отношенията ще се развиват с повече лекота, къде ще се срещат предизвикателства и как биха могли по-лесно да бъдат преодолени. Дали тази връзка има предпоставки да бъде дългосрочна и какво ще помага и ще дава съпротивление за осъществяването ѝ.

Избор на благоприятен ден

Всяко важно за нас начинание може да се развие много по-успешно, ако е избран благоприятен период, в който да се „роди“. Този вид услуга изисква клиент да е напълно наясно какви са целите на начинанието, което иска да започне. Ясно зададените очаквания ще помогнат на мен да бъда прецизна в изготвянето на елективна карта. Този дял в астрологията не е самостоятелен. Елективните карти и избор на подходящ ден за започване на начинание се разглеждат паралелно с рождената карта на клиент. Ако дадено начинание изначално не е с добра предпоставка за развитие в живота на клиент, никоя елективна карта няма да помогне за неговото осъществяване.

 

Ректификация. Откриване на точен час на раждане

Часът на раждане е от голямо значение за анализ на рождената карта. Има случаи, в които е невъзможно да разберем свой час на раждане. Астрологията борави с различни методи за откриването му. При избор на тази услуга е от удобство, когато клиент знае приблизителен час на раждане или в коя част на денонощието е роден. Аз боравя с различни техники за откриване на часа на раждане. Често ще питам за точни дати на важни събития, с които ще сверявам часа на раждане. Примерни такива събития са: раждане на дете, загуба на близък, хирургическа интервенция, закупуване на дом, започване на нова работа, прекъсване на работа, неочакван инцидент, подписване на важен договор, сключване на брак и т.н. В процес на консултацията ще задавам допълнителни въпроси, които ще ми помогнат в откриването на часа на раждане.

 

Услугите, които ще откриете по-надолу са малко по-специфични. Те са свързани с нашата Карма, еволюция, как да отключим своя потенциал, да преминем отвъд личните планети, за да разберем транссатурновите планети. Тези услуги са свързани с нашите духовни уроци и пътя на Душата.

 

Лунните възли, нашите уроци. Кармичен хороскоп

Целта на този тип услуга е да даде възможност на хората да научат повече за своите уроци и цели, които имат в настоящ живот. В работата си използвам по-задълбочен анализ на Лунните възли, Хирон, транссатурновите планети, Седна, Ерис, Карма, Лилит. За мен кармичната астрология е изключително интересна и намирам вълнуващи отговори, когато използвам възможностите на новооткритите планети и астероиди. Кармичната астрология дава шанс да погледнем отвъд личните ни възприятия. И в това проглеждане да открием пътя на своята Душа.

 

Кармични връзки. Партньорски хороскоп

Темата за Кармата и отношенията с другите винаги е била много трепетна. Този тип анализ е подходящ, когато усещаме невероятно привличане, магнетизъм, чувство за познанство от минал живот с друг човек. Често при кармичните връзки има малко повече изпитания и драматични моменти. Анализ на кармичен партньорски хороскоп може да даде повече светлина върху темите, които са свързани с уроците, които ще научат партньорите един от друг. Как по-лесно да се справят с трудностите. Как да открият хармония.

Кармичните връзки не са само между любими. Често с хора от семейството също имаме кармични отношения. Аз съм отворена за интересни и нестандартни консултации, в които участват и двамата партньори, деца и родители, приятели.

Ключ на Хирон. От болка към освобождение

Хирон е като стъпало, което трябва да изкачим преди да достигнем до знанието за планетите отвъд неговата орбита – транссатурновите планети. Личната, духовна еволюция зависи от справянето със собствените трудности, болки, его. Този тип услуга може да помогне да се осъзнаят какви са дълбоко вкоренените болки, с които трябва да се справи индивид. Как да се освободи от тези болезнени наслоявания. За да достигне онзи момент на освобождаване и преминаване отвъд границата на личното. Път към духовното израстване преминава през Хирон – по мое мнение. Тази услуга изисква пълно доверие между мен и клиент. Аз гарантирам изключителна дискретност и внимание при работа с клиента.

 

Светлината и Тъмнината в мен. Между Лилит и Селена

Черната и Бялата Луна – Лилит и Селена, са много вълнуваща тема за мен. Лилит и Селена не са обекти, които имат материална обвивка. Това са изчислени точки, които са свързани с орбитата на Луната. Луната в астрологията има отношение към наш вътрешен свят, емоциите, подсъзнателните ни реакции. Луната е изключително свързана и с Кармата, с родовото, с душата. Черната Луна Лилит е свързана с нашата вътрешна тъмнина, тъмната ни страна, натрупаните в минали инкарации нечисти енергии, които са следствие на не особено етичните ни действия. Тя е нашето изкушение тук. Бялата Луна Селена е път на Светлината в нас. Онзи път, който по-лесно ще ни помогне да достигнем до Хармония.

Този вид услуга е силно свързана с нашите подсъзнателни реакции, с душата. Тоест, тази услуга клони много повече към астропсихологията и кармичната астрология, отколкото към събитийната астрология. Осъзнаването на онези наши изкушения, които се явяват пречка за осъществяването на кармичните ни уроци, това много често е голям и личен преломен момент. Тази услуга ще помогне да се справим с вътрешната Тъмнина и да открием своята вътрешна Светлина. Този тип консултации изискват пълно доверие между мен и клиента. Моята работа не е свързана с осъждане на клиента, а с разбиране и осветляване на неговите най-тъмни и светли кътчета в душата. В името на справяне със собствените демони, страхове и обсесии, за да се достигне до лично израстване. Когато става въпрос за Карма, Луна и фиктивни точки, няма как да не намесим и Лунните възли. В работата си ще използвам и тях за целите на този вид услуга.

Аз съм отворена за нестандартен тип консултации, за консултации с повече от един клиент по време на работа, за разговори с двойки или семейства, приятели, колеги. За повече информация и записване на час за лична консултация, може да ме потърсите с помощ на контактната форма, в моята фейсбук страничка Emma и картите или на електронната поща: emmanuelle@mail.bg

След предварителна уговорка ще имаме възможност да проведем телефонен разговор, за да уточним подробностите за вида консултация и начина, по който мога да съм полезна.

За мен ще е радост да бъда ваш консултант и да преведа на достъпен език магичните шепоти на Вселената, планетките и звездите.