Подредба за кариера

Подредба за кариера   Подредбата ще внесе яснота в осъзнаването на движещите мотиви, които са свързани с професионалната реализация. Интересни подсказки за целите, мотивите и влиянията, които определят развитието ни.…

Професионално развитие

Професионално развитие  Подредба, която е свързана с професионалното развитие. Значение на картите: 1. Настоящето професионално развитие ли е истинското ми желание? 2. Действията, които мога да предприема, за да напредна…