Подредба за кариера

Подредба за кариера   Подредбата ще внесе яснота в осъзнаването на движещите мотиви, които са свързани с професионалната реализация. Интересни подсказки за целите, мотивите и влиянията, които определят развитието ни.…

9. Отшелникът

  9.    Отшелникът Права позиция: Опознаване на себе си. Често след належаща нужда да се отдръпне индивид от хората, от средата си. Да остане насаме със себе си. Търсене на…

Професионално развитие

Професионално развитие  Подредба, която е свързана с професионалното развитие. Значение на картите: 1. Настоящето професионално развитие ли е истинското ми желание? 2. Действията, които мога да предприема, за да напредна…