Развитие на връзка

Развитие на връзка  Подходяща за тепърва развиващи се отношения. Когато въпросите и неяснотите относно желанията на партньорите са повечко. Значение на картите: Питащ Партньор Какво търси питащ в отсрещната страна…

Партньорска подредба – 3

Партньорска подредба  Значение на картите: 1. Питащ – настоящите чувства, които изпитва, отношението към връзката и очакванията му. 2. Партньор – настоящите чувства, които изпитва, отношението към връзката и очакванията…

Партньорска подредба

Партньорска подредба По какъв начин питащ вижда бъдещ партньор 2. По какъв начин партньор вижда питащ 3. Какво желае от връзката питащ 4. Какво желае от връзката партньор 5. Докъде…

Партньорска подредба – 2

Партньорска подредба – 2 Кратка партньорска подредба за бързи отговори. Значението на картите: 1. Партньор 2. Питащ 3. Партньор и питащ като двойка 4. Съвет

„Комета“ – партньорска подредба

„Комета“ – партньорска подредба  Подредбата се нарича „Комета“. Значение на картите: 1. Актуално състояние на връзката 2. Роля на питащ във връзката 3. Роля на партньор във връзката 4. Очаквания,…

Анализ на връзка

Анализ на връзка Значение на картите: 1. Сигнификатор на връзката 2. Партньорът и мислите, които има за питащия и връзката 3. Партньорът и чувствата му към питащия и връзката 4.…