21. Светът

21. Светът Права позиция: Завършване на цикъл. Удовлетворение. Всички усилия се отплащат. Постижения. Пътешествия и нови преживявания. Мащабен поглед над ситуацията. Да приложиш знанията си в името на успеха и…

20. Страшният съд

20. Страшният съд Права позиция: Просветление. Прераждане. Необходимост от ясна равносметка за собствените постижения. Край на нещо от миналото. Но и възраждане – с нови ценности. Когато трябва да се…

19. Слънцето

19. Слънцето Права позиция: Период на материален и духовен просперитет. Оздравяване. Щедрост. Получаване на награди и признание за собствените успехи. Когато изразяваме себе си по ползотворен начин. Необремененост и вяра…

17. Звездата

17. Звездата Права позиция: Успех, щастие, следване на собствените мечти. Когато усещаме, че Вселената закриля пътя, по който вървим. Творчество и вяра. Оздравяване след тежко боледуване, след трудни моменти. Обърната…

15. Дяволът

15. Дяволът Права позиция: Материализъм. Страхове. Пристрастряване, обвързаност. Когато си в капана на своите скрити страхове. Доброволно робуване. Сексуалност и страст. Това е карта на изкушението, на силното желание за…

14. Умереността

14. Умереността Права позиция: Постигане на равновесие и баланс. Съчетаване на различни дейности. Нужда от компромис. Дипломация. Да си доставиш малки удоволствия. Физическо изцеление. Духовно пробуждане. Проява на милосърдие към…