Подредба „Сърце“

„Миналото е зад теб – учи се от него. Бъдещето е пред теб – приготви се за него. Настоящето е тук – изживей го!“

Една подредба, която съставих сама за специален човек. Нека знае, че мислите и добрите ми пожелания са за него.

Тази подредба е подходяща за случаите, в които не знаем как да се справим с миналото си. Когато живеем по-скоро в миналото, в спомените. И имаме нужда да разберем по какъв начин да обърнем посоката на движение. И да намерим радостта си.

Особено е подходяща за любовните теми. Но търпи всякакви вариации на тема минало и бъдеще, как да постигнем хармония между тях.

Значение на позициите:

  1. Какво е нужно, за да продължа напред.
  2. Как да пусна миналото да си тръгне от мен.
  3. Как да пусна бъдещето да дойде при мен.
  4. Какво ме спира, каква е пречката, за да не пускам миналото.
  5. Какво пречи на бъдещето да ме достигне.
  6. Как да преодолея пречките.
  7. Как да помогна на бъдещето да се задвижи.
  8. Как да хармонизирам минало и бъдеще.
  9. Какво ще се случи с мен, ако не се справя с миналото.
  10. Какво ще се случи с мен, ако продължа напред.