Подредба „Път“

„Тръгни от началото и продължи, докато стигнеш края. Чак тогава спри.“

Алиса в страната на чудесата

Една индивидуална подредба, която наредих за специална госпожа. Но много ми хареса какъв резонанс се получи. По мое мнение беше доста на място, макар наредените карти и значението им да извираха на момента от сърцето и душата ми. Заради успеха на подредбата ще я споделя и тук. Може да е от полза и на други хора.

Значение на картите:

  1. Път, който трябва да се поеме.
  2. Какво е доброто, което ще срещна по пътя си.
  3. Какво е лошото, което не знам, че ще се появи.
  4. Каква е пречката пред мен.
  5. Какво ще ми помогне, за да тръгна напред.
  6. Как да се справя с пречката.
  7. Кое е скритото влияние, което не позволява развитие.
  8. Какво ще се случи с мен, ако поема по пътя си.
  9. Какво ще се случи, ако не поема.