Картите Таро дават възможност да открием отговори на въпроси, за които нямаме яснота. Колодата е разделена на Големи и Малки аркани. Големите аркани са 22 на брой. Малките аркани са 56 на брой.

Всеки от нас върви по своя път. Картите таро показват в коя част на пътя се намираме, кои са препятствията и какво можем да променим, за да достигнем до удовлетворителен завършек.

За да работите с Таро не са необходими академични знания. Важно е да следвате собствения си усет и интуиция.

Важно е да зададете правилния въпрос. Точен и коректно формулиран. Таро ще ви даде необходимите подробности, не е нужно да обременявате питането си с такива.

Картите Таро не могат да вземат решения вместо Вас. Задавайте въпроси, които да са напътстващи за собствения път и посока.

Бъдете позитивни, когато правите своята подредба. Какъвто въпрос зададете, такъв отговор ще получите. По-разумно е да се концентрирате максимално върху темата, която Ви вълнува.

Бъдете уважителни към картите и хората, които редят такива за Вас. Не винаги картите ще подскажат онова, което искате да чуете. Бъдете отворени да чуете какво ви нашепва Таро. Понякога на преден план изникват по-належащи въпроси, които са рамкирани от направената подредба.

Желая успех по гадателския път! Орисвам Ви на вдъхновение!